Personvern-erklæring

Bauge Auto er en del av Fylkesnes Bil og dekkes av følgende personvernerklæring.

Vi tar personvern på alvor, og verner om dine personopplysninger. Dette innebærer at vi arbeider for å behandle og samle inn personopplysninger bare i den grad det er nødvendig. Nedenfor finner du vår personvernerklæring, med beskrivelse av hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har, samt informasjon om hvem du kan kontakte ved ytterligere spørsmål angående behandling av dine personopplysninger.

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Fylkesnes Bil A/S og dets datterselskap (Bauge Auto AS, Viking (Stord Bilhjelp) og Fonna Bilutleie AS), heretter omtalt som Fylkesnes Bil A/S. Fylkesnes Bil A/S (org.nr. 935 018 293) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn gjennom kundekontakt, i henhold til personopplysningsloven med forskrifter.

Personopplysninger som behandles

I forbindelse med den daglige driften knyttet til salg/kjøp av biler, verksted og andre tjenester som leveres, samles det inn personopplysninger fra kunder. Eksempler på informasjon som innhentes:
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer (i tilfeller der det er påkrevd, for eksempel ved nyregistrering/omregistrering av biler eller finansiering og forsikring). Opplysningene omfatter også verkstedhistorikk, kjøpsstatistikk, informasjon om produkter og tjenester som er solgt eller kjøpt, inngåtte avtaler, eierforhold rundt biler, teknisk informasjon om biler som har blitt solgt av Fylkesnes Bil AS eller som har besøkt Fylkesnes Bil AS verksteder, registreringsnummer, chassisnummer (VIN), samt annet som er relevant for overholdelse av inngåtte avtaler med deg. Personopplysninger kan også finnes i notater eller løpende tekst som ikke er strukturerte eller søkbare i Fylkesnes Bil AS dataregistre.

Hvordan vi innhenter informasjon

Fylkesnes Bil A/S samler inn opplysninger gjennom direkte kundekontakt og signerte kontrakter. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til våre tjenester. Eksempel på innhenting av personopplysninger: gjennom signerte salgskontrakter for bil, forsikring og finansiering, gjennom kundekontakt ved innlevering av bil til verksted og gjennom kundekontakt ved salg av deler.

Formålet med informasjonen som innhentes

Vi samler inn denne informasjonen for å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester, for å kunne sende relevant informasjon, og for å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet av Fylkesnes Bil AS til oppfyllelse av avtaler med Fylkesnes Bil AS eller samarbeidspartnere, administrasjon av garantisaker, gjennomføring av verkstedsoppdrag, markedsføring, utstedelse av kundetilbud samt fullføring av lovpålagte forpliktelser.

Lagring og sletting av informasjonen

Innhentet informasjon lagres i våre CRM-systemer, og slettes på oppfordring ved å kontakte oss på 53404040 eller personvern@fylkesnesbil.no.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fylkesnes Bil A/S kan bruke underleverandører til å levere CRM-systemer og server der de lagres. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fylkesnes Bil A/S.

Fylkesnes Bil AS overfører i visse tilfeller personopplysninger om kunder til følgende kategorier av mottakere som Fylkesnes Bil AS samarbeider med: Bilprodusenter eller deres generalagenter samt deres nærstående selskap eller samarbeidspartnere, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og myndigheter.

Rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Fylkesnes Bil A/S ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Avmelding av kommunikasjonstjeneste

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det. Våre abonnenter kan enkelt avmelde seg fra vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra Fylkesnes Bil AS. Ønsker du ikke å motta SMS? Da kan du sende SMS med kordeord FylkesnesBil STOPP til 2012. Om du har spørsmål om våre kommunikasjonskanaler via SMS eller nyhetsbrev, er du velkommen til å sende oss en e-post til: firmapost@fylkesnesbil.no

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående personopplysninger hos Fylkesnes Bil A/S? Kontakt oss på telefon: 53404040, e-post: personvern@fylkesnesbil.no, eller per post – Fylkesnes Bil, Heiane 31, 5412 Stord.